O firmie

                                                                                                   Witamy w Biurze KBN BROKER-NIERUCHOMOŚCI

               Jesteśmy z wykształcenia prawnikami i posiadamy licencje pośredników Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Jeśli poszukujecie dla siebie idealnego domu, działki, mieszkania, lub zamierzacie sprzedać swoją nieruchomość pomożemy osiągnąć ten cel w taki sposób, aby przyniósł oczekiwaną radość i satysfakcję. Zapewniamy kompleksową obsługę z branży: notarialnej, geodezyjnej, architektonicznej, doradztwa kredytowego.     

               Swoje usługi świadczymy w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Niekorporacyjny i elastyczny charakter naszej działalności pozwala nam na stały kontakt z klientem i dopasowanie ofert spełniających indywidualne potrzeby. 

                  Stan prawny wielu nieruchomości jest nie zawsze nieaktualny, a często także nieuregulowany i jest przeszkodą w ich obrocie. Istnieje także wiele innych czynników prawnych, które mają lub mogą mieć wpływ na sposób postępowania z nieruchomością, np. postępowania sądowe, administracyjne, przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, objęcie nieruchomości ochroną przyrody, ochroną zabytków, uchwałą o rewitalizacji czy uproszczonym planem urządzania lasu.

                   Skutecznie rozwiązujemy istniejące ograniczenia uniemożliwiające obrót nieruchomościami. Dostarczymy wszelkich niezbędnych informacji, dokonamy oceny  nieruchomości w zakresie stanu zagospodarowania, stanu prawnego, techniczno-użytkowego, wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, otoczenia nieruchomości, w tym wielkości, charakteru i stopnia zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.  

                    W profesjonalny sposób przygotujemy nieruchomość do jej obrotu przeprowadzając sesję zdjęciową, której efekty wraz z kompletnym zestawem informacji prezentujących specyfikę nieruchomości, stworzą treść oferty, która wprowadzona zostanie na rynek ogólnopolski w możliwie najkrótszym czasie z wykorzystaniem najbardziej skutecznych kanałów marketingowych. 

                       Jesteśmy dostępni także w dni wolne, po wcześniejszym umówieniu spotkania.                                                                                                                                                                

                                                                                                                 Pośrednik w obrocie nieruchomościami                        
                                                                                                                Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
                                                                                                                                 licencja nr 11303
                                                                                                                                 Boroń Krzysztof